Ons Kampen
Ons Kampen
Nieuws

De sleutels van de stad Kampen!

Evenementen

De Sleutels van de stad Kampen

A. De Reis. Dhr Ton Kruithof wil met een paar rijtuigen de historische tocht die Philips van Bourgondië van Utrecht naar Kampen gemaakt heeft opnieuw rijden. Hij zal onderweg de plaatsen aan doen waar Philips doorheen is getrokken. Publicitair kan dit heel wat opleveren. RTV IJsselmond, TV Oost, De Stentor geven dagelijks verslag van de reis. Een mooie opgang naar de optocht in Kampen.

B. Optocht, 30 september 13.00 uur

De rijtuigen stellen zich op bij de manege in IJsselmuiden. 15 à 20 rijtuigen, 75 à 100 paarden en voetvolk. Verkleed in middeleeuwse kledij.

Via de Van Engelenweg over de Stadsbrug, via de IJsselkade naar het van Heutzplein, waar een plechtigheid plaatsvindt, de bisschop bevestigt de privileges van de stad en de ridders en krijgt uit handen van schout en schepenen de sleutels van de stad. Vervolgens loopt en rijdt de stoet over de Oudestraat naar de Bovenkerk. In de Bovenkerk wordt een korte ceremonie opgevoerd, waarbij de bisschop de sleutels teruggeeft aan de vroede vaderen van de stad Kampen.

C. Concerten

30 september, 16.30 uur, Bovenkerk: Evensong Kamper Boys Choir

7 Oktober, 20.00 uur. In de Bovenkerk zal het Vocaal-ensemble Magnificat uit Kampen o.l.v. Margreeth Verboom een programma verzorgen “Luther in de spiegel van zijn liederen”, met o.a. Christ lag in Todesbanden, Cantate 4 van J.S. Bach. Dr. Arie Eikelboom zal een lezing houden. Aanvang 20.00 uur.

8 Oktober, 17.00 – 18.00 uur, Burgwalkerk, Bachcantate

27 Oktober, 20.15 uur in de Broederkerk concert van Consensus Vocalis en het Parnassus Ensemble o.l.v. Klaas Kolk ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie. Bach’s cantate Ein feste Burg ist unser Gott staat centraal in dit concert.

31 Oktober, 20.00 uur is er een concert van het Hervormd Kerkkoor in de Bovenkerk, dat in het teken staat van de herdenking van de Reformatie

D. Lezingencyclus

De lezingen worden gehouden op 3, 10, 17, 24 oktober 7 november. Behalve lezingen worden de avonden ingevuld met interessante wederwaardigheden. Verschillende koren zorgen voor een passende omlijsting. In ieder geval krijgt de afsluitende slotavond op 4 november een boeiende invulling.

1. Kampen en de Moderne devotie, 3 oktober 2017, 20.00 uur, Stadskazerne

Henk de Jong, Inleiding Moderne Devotie als vernieuwingsbeweging van de IJsseldelta. Windesheim, Agnietenberg, Zwolle, Deventer, enz. . Toespitsing

op doorwerking in Kampen.

2. Kampen in algemeen-reformatorisch vaarwater, 10 okt. 2017, 20.00 uur Stadskazerne

a) Erik de Boer over enkele aspecten van ‘algemeen-reformatorisch’ uit de jaren 20 tot 1572: signalen van ‘lutherije’,de Kamper drukpers met geschriften van Luther, verboden boeken: o.a. van Erasmus, Melanchthon, Anastasius en Veluanus

3. De kerken in Kampen, 17 oktober 2017, 20.00 uur Stadskazerne

Theo van Mierlo presentatie over straatnamen / religieuze objecten in het straatbeeld die verwijzen naar vooral het laatmiddeleeuwse Kampen

4. Kampen en de Contra-Reformatie / Katholieke Reformatie, 24 okt 2017, 20.00 uur Stadskazerne

a) Frank van der Pol over een binnen Kampengedrukt contrareformatorisch tractaat uit 1555.

5. De geschiedenis van Lutherse Kerk in Kampen, 7 november 19.30 uur in de Lutherse Kerk (Zwaantjeskerk), Mevr. Sabine Hiebsch spreekt over specifieke situatie van de Lutherse kerk in Kampen na de Reformatie.

4 november . Grote afsluiting Herdenking Reformatie, in de Bovenkerk met koren en sprekers

Stadswandeling

Door Reinier de Wit en Jeroen Docter wordt een stadswandeling ontwikkeld, met als thema de Reformatie in Kampen. De wandeling speelt zich af tussen de Bovenkerk en de Buitenkerk en zal 1 à 1,5 uur in beslag nemen. De leerlingen lopen volgens een papieren boekje met vragen en opdrachten. Eventueel is de wandeling te combineren met een kort bezoek aan de Boven- respectievelijk Buitenkerk, en aan het Stadsarchief (zie voor de mogelijkheden en kosten van alle drie hieronder). De wandeling wordt op twee niveaus ontwikkeld: brugklas/vmbo en bovenbouw havo/vwo. De wandeling is gratis af te nemen door het VO.

Stedelijk Museum Kampen

Er zijn door het museum geen exposities rond het thema ‘500 jaar Reformatie’ gepland. Het museum biedt de scholen een programma met lesbrief en rondleiding. Het accent zal hierbij liggen op de twee zalen Religie in de vaste collectie (één over Kampen in rooms-katholieke tijd, één over de stad in protestantse context) en de Schepenzaal. In de laatste zaal komen bestuur en rechtspraak aan de orde. Voor dit programma staat één klokuur. Er kunnen maximaal 15 leerlingen in een groep, maar er kunnen wel twee groepen tegelijkertijd bediend worden. Op dagen dat het museum open is voor publiek, zijn de kosten €3,50 per leerling (op maandag €4,50). Speciaal voor de PZ wil het museum op maandag 16 oktober wel de deuren openen.

Quintus

In het kader van het thema ‘de Reformatie in Kampen’ biedt Quintus het VO verschillende creatieve, praktische workshops aan:

- Een workshop handlettering, een tussenvorm tussen kalligrafie en tekenen. Hierbij wordt een persoonlijke slogan of een stelling van Luther (of...; hierover wordt met de school van tevoren overlegd) uitgekozen. Naar aanleiding daarvan wordt een werkstuk gemaakt.

- Een workshop met een eenvoudige druktechniek, bijvoorbeeld linosnede. Hierin kan inhoudelijk aansluiting gezocht worden bij het drukwerk dat in de tijd van Luther onder vuur lag. De inhoud kan in overleg met de school worden vastgesteld.

- Het instuderen van een Lutherlied. Eventueel zou deze workshop ook in een kerk kunnen plaatsvinden. Presentatie eventueel gezamenlijk met de groepen die dit gedaan hebben in de Broederkerk tijdens de afsluiting van de dag.

Leerlingen maken zelf een lied over een onderwerp dat hen bezighoudt (in overleg met de school is afbakening mogelijk). Een deel van de groep maakt de tekst, de overige leden verzorgen de begeleiding op moderne instrumenten

Stadsarchief

Het archief biedt twee mogelijke activiteiten aan het VO:

- Allereerst is het mogelijk dat leerlingen een bezoek van ca. 15 minuten brengen aan het depot. Zij zien dan enkele stukken die te maken hebben met de geschiedenis van de Reformatie in Kampen. De kosten hiervoor zijn €1,- per leerling. Voor deze activiteit is het aantal leerlingen van 10 tot 15 per bezoek aan het depot maximaal. Wel kunnen er veel groepjes op een dag naar binnen.

- Rond de zogenaamde Lutherroos, een persoonlijk geloofszegel dat Luther gebruikte bij zijn correspondentie, kan een les van 60 of 90 minuten gevolgd worden. De leerlingen gaan hierbij ook praktisch aan de slag waarbij zij een symbool voor zichzelf vervaardigen. Deze les kan aangeboden worden in groepen tot 30 leerlingen en kost €4,- per leerling.

Film Storm

In de bioscoop zal in oktober de film Storm (van januari 2017) vertoond worden. Wellicht biedt ook de Stadsgehoorzaal scholen in het Vestzaktheater de gelegenheid om overdag, tegen een bescheiden tarief, deze familiefilm te bekijken ( 11, 16 en 19 oktober). De familiefilm ‘Storm’ speelt zich af tijdens het begin van de Reformatie. De twaalfjarige Storm moet zijn vader redden van de doodstraf en een brief van Maarten Luther uit handen van de Inquisitie zien te houden. Wellicht is deze film vooral geschikt voor de eerste klassen van het VO

Organisatie:

De organisatie van de ‘Sleutel van Kampen’ berust bij een breed samengestelde werkgroep uit de culturele, maatschappelijke, politieke en kerkelijke samenleving van Kampen. Projectleiders zijn: dhr Jan Bouma en mevr. Luthine Postuma-Groen.

Deel deze pagina

Evenementen agenda